Välkommen som Veckoelev - Vi ser fram emot att få träffa Dig!

Röd text = Ledig plats finns. Blå text = fullbokad vecka

Frihetsdressyr instruktörer: 
Rebecca Dahlgren, Stinelo Wiking, Therese Granlund, Elin Hofvander,  Frida Schaffer, Jenny Gustavsson

Akademisk Ridkonst - Licenserade instruktörer:
Christofer innehar mästartitel & Stinelo innehar Piaffprovet

Boka din plats via mail hos Miriam på kundjänst; boka@horse-vision.se


 

Rebecca & Christofer           Veckoelev 2019                       
                   
V.24
V.25     

V.35                                              V.36                                              V.38                                              V.39                                             
V.41                                              V.42                                             V.43  
V.45
= Kortvecka mån-ons

V.46 
V.47            

V.48                                             V.49  
V.50  
V.51 

Rebecca & Christofer           Veckoelev 2020 
V.3 
V.4 1500 kr rabatt.
V.5 1.500 kr i rabatt.                                      
V.6        
                                                   
V.8                                        
V.9                                              V.10                                              V.13                                              V.14                                              V.16                                              V.17                                              V.23
V.24                                              V.25                                              V.34                                              V.38                                              V.39                                              V.40                                              V.43                                              V.45                                              V.46                                                  V.48                                              V.49                                              V.50                                              V.51
 

Stinelo & Therese               Veckoelev 2019                  
                               
V.32 
V.33 
V.35                                             
V.36                                             

TEMA kurser 2019                                    
V.13 Frihetsdressyr steg 1 mark
V.14 AkademiskRidkonst steg 1    V.15 Frihetsdressyr steg 2 ridning
V.18 Akademisk Ridkonst steg 1
V.19 Akademisk Ridkonst steg 2
V.19 Weekend Teori "Tema boken"

V.21 FD "två hästar tillsammans 
V.22 Akademisk Ridkonst steg 3   
V.26 Trickträning & toleranskurs 1 
V.26 Akademisk Ridkonst               Stinelo och Christofer
V.27 Akademisk Ridkonst steg 3
V.28 - Frihetsdressyr steg 3 
V.28 Akademisk Ridkonst               Stinelo och Christofer
V.34 Akademisk Ridkonst steg 3 
V.37 Akademisk Ridkonst steg 1     Stinelo och Christofer    
V.37 Trickträning & toleranskurs 2 
V.40 Akademisk Ridkonst steg 2   

Stinelo & Therese                  Veckoelev 2020                         V.1 1500 kr rabatt.                               V.2 1500 kr rabatt                                V.7
V.20 
V.28 
V.29     
V.30                                              V.31 
V.32 
V.33                                              V.44
V.53


TEMA kurser 2020

V.11 Frihetsdressyr steg 1
V.12 Akademisk Ridkonst steg 1
V.15 AR 1
V.18 Frihetsdressyr steg 2

V.18 Akademisk Ridkonst
Stinelo och Christofer

V.19 AkademiskRidkonst steg 2
V.21 FD "två hästar tillsammans"
V.22 Akademisk Ridkonst
Stinelo och Christofer

V.35 Akademisk Ridkonst
Stinelo och Christofer

V.36 Frihetsdressyr steg 3
V.37 Akademisk Ridkonst steg 3
V.41 Frihetsdressyr steg 4
V.41 Akademisk Ridkonst
Stinelo och Christofer
V.47 Akademisk Ridkonst steg 2
V.42 Akademisk Ridkonst steg 4