Akademisk Ridkonst utbildning

Var med på en kurs där du verkligen får en djupdykning i hästens utveckling genom balans, styrka och mental avslappning, i dressyrens tecken. Utveckla din relation till din egen häst, lär dig att se hästens rörelsemönster och kunna bygga upp din häst på ett skonsamt och balanserat vis för att på sikt nå den högre skolans övningar som piaff, passage, levad eller andra skolor.  En kurs lämplig för dig som verkligen vill lära dig att bygga upp din häst mjukt och gymnastiskt. Kanske du vill utveckla dig själv för att bli en duktigare ryttare, eller själv börja undervisa mer i dressyr à la Horse Vision. Då är detta kursen för Dig.

Kursen går i 4 steg, men du väljer själv hur många steg du önskar gå.
Varje steg kommer att fördjupa sig i olika områden som berör hästens dressyrutbildning och kommer att ta dig och din häst till en helt ny nivå.

 

Varje steg kommer att:
Pågå i 5 dagar: Måndag-Fredag
Ta max 6 deltagare: För att göra utbildningen så personlig och utvecklande för dig som möjligt.

Innehålla hästträning varje dag: För att du ska få möjlighet att utveckla dig själv så mycket som möjligt under denna vecka. De 2 timmarna är fördelade på 1 timma förmiddag och 1 timma på eftermiddagen. Med inriktning på dagens tema. (Fredag är halvdag och är slut runt kl 15.00)
Innehålla 2 (6) timmar Teori var dag: Då vi går igenom träningen, Christofer visar och förklarar med någon häst inriktad på dagens tema, samt att vi gör övningar utan hästar för att ni ska få utveckla ert eget kroppspråk i lugn och ro. Samt få se träning utan att behöva koncentrera er på egen häst under teorin. Du kommer också att få följa de andra elevernas träning varje dag.
I kursavgiften ingår: Uppstallning box/hage till din häst, samt strö i boxen om den står inne. Totalt 9 timmars hästträning och 10 timmar teori, samt gemensam middag en kväll.
Pris: 9.800 kr per steg. Du tar med dig eget foder till din häst.


Avslutas: Med att deltagarna får ett kursintyg.

 

Vad innehåller då varje steg?


DEL 1 Inlongering och arbete från marken. Stinelo som instruktör.
Under denna kurs får du lära dig hur vi börjar bygga upp hästen från marken, utan att sitta på den. Vi lär oss hur vi kan utbilda hästen att hitta sin naturliga balans utan ryttare och att lära sig alla skolor innan det är dags att sitta upp på sin häst. Vi pratar mycket om hur en häst ser ut som rör sig med ett maximalt, naturligt avslappnat rörelsemönser för att kunna förstå hur en häst balanserar upp sin kropp. Vi lär oss också att förbereda hästen för samling utan ryttare på ryggen. En intensiv och rolig kurs som kommer att utveckla dig och din häst massor.

Inga förkunskaper krävs, hästen du tar med dig bör vara minst 3 år gammal.

 

DEL 2 Grundutbildning och basic hjälpgivining
I denna kurs fortsätter vi där steg 1 slutade, vi fördjupar oss mer i hur vi kan utveckla kontakten med vår häst upp på ryggen. Vi kommer att diskutera problemlösning vid ridning, och hur vi lägger upp träningen för olika typer av hästar. Då hästar precis som vi människor fungerar olika och således har olika sidor som vi behöver jobba med. Vi kommer också att lära oss hur vi, på ett enkelt och tydligt sätt för hästen, tar med vår inarbetade hjälpgivning från marken upp på ryggen så att hästen kan börja utföra sidförande skolor med ryttare på ryggen.  Vi går igenom vad som kan vara viktigt när vi vill utbilda en stadig och trygg ridhäst.
Del 1 krävs som förkunskap

 

DEL 3 Vidare utbildning genom avancerad hjälpgivning
Del 3 kommer att ta dig och din häst till en helt ny nivå. Nu utvecklar vi de hjälper vi har utbildat hästen till ännu ett steg, genom att lära hästen se skillnad på ännu fler nyanser i kommunikationen. Vi lär hästen att få en stadigare sökning till yttertygeln, så att vi kan börja rida skolor på en hand. Vi börjar lägga mer fokus på samling och galopparbete.  Vi diskuterar och praktiserar vikten av att hästen ska trivas med ridningen och hela tiden röra sig efter sitt naturliga rörelsemönster i avslappnad form trots att hästen nu får börja bära mer vikt på bakdelen genom samlande övningar.

Del 2 krävs som förkunskap.

 

DEL 4 Samling och halvhöga skolor.
Då har vi kommit till steg 4! Kursen då alla övningar får komma till sin spets. Vi kommer inrikta denna kurs på att verkligen lära oss hitta hästens balans genom de samlande skolorna. Vi kommer att fokusera mer på galopparbetet och att du kan börja hitta riktningen mot piaff och passage genom takt och tempo växlingar i samling. Vi kommer också att gå ner på marken igen för att titta mer på förberedande övningar för levad och terre à terre så att du på sikt kan utbilda din häst till en riktigt hög nivå ( om din häst är redo för detta)

Del 3 krävs som förkunskap

ANMÄLAN!

Om du vill anmäla dig till denna kursen, tag gärna kontakt
på mail boka@horse-vision.se eller på tel 072-55 88 577

Vid anmälan betala in halva kursavgiften dvs 4.900 kr för att definitivt få din plats.
Det är först till kvarn som gäller.
Kom ihåg att ange Namn, Tel och Vilken kurs betalningen avser.
Anmälnings avgiften är bindande och återbetalas ej vid återbud. Men halva avgiften
kan flyttas till nytt kurs tillfälle (dvs 2.450 kr) kan användas tillgodo för andra kurser. 

Resterande kursavgift 4.900 kr betalas in senast fem dagar före kurs start.
Till vårt BG 5507-5709


VARMT VÄLKOMMEN!