Välkommen som Veckoelev - Vi ser fram emot att få träffa Dig!

Röd text = fullbokad vecka
Svart text = plats finns

Boka din plats boka@horse-vision.se

Förboka din plats
inför år -2021


4 elever per vecka.

Välj inriktning
Frihetsdressyr, Akademisk eller både FD o AR.

FD = Rebecca + Stinelo 
AR = Christofer + Stinelo
AR & FD = Cristofer + Rebecca 


Välj fritt av årets veckor
 måndag-fredag.

Rödmarkerat är fullbokat.
Jan: V. 1, 2, 3, 4 
Jan -1.500kr rabatt .

Februari: V. 5, 6, 8 

Mars; V.9, 10, 12

April. V.14, 15, 16, 17

Maj. V.18, 19, 20, 21

Juni. V. 22, 23, 24, 25, 26

Juli. V. 27, 30

Aug. V. 31, 33, 34

Sept. V. 35, 36, 37, 38 (AR) , 39

Okt. V. 40, 41, 42, 43

Nov. V. 45, 46, 47, 48

Dec. V. 49, 50, 52
Dec - 1.500kr rabatt 

Ankomst söndag innan kl 20.00 eller måndag mellan
kl. 8.00-10.00

Pris; 7.800 kr / vecka

 

Rebecca & Christofer          Veckoelev 2020 - Pris 7.600 kr
V.1 1500 kr rabatt.
V.2 1500 kr rabatt.
V.3 1500 kr rabatt.
V.4 1500 kr rabatt.

V.5 1.500 kr i rabatt.
V.6 
V.7                                                     
V.8                                        
V.9   
V.10
V.11                                            
V.13                                             
V.14                                             
V.16                                             
V.17                                             
V.23                                        
V.25 

V.29                                          
V.34                                             
V.38                                             
V.39                                             
V.40                                             
V.43                                             
V.45                                             
V.46 

V.48                                             
V.49                                             
V.50                                             
V.51

Stinelo & Therese                  Veckoelev 2020 - Pris 7.200 kr    V.1 1500 kr rabatt.                              
V.2 1500 kr rabatt                               
V.7 "Ej Therese"
V.20 
V.28 

V.30 Endast Stinelo som instruktör          V.31 Endast Stinelo som instruktör
V.32 
V.33                                             
V.44
V.53

Stinelo & Christofer
Veckoelev 2020
- Pris 7.600 kr
V; 18, 22, 24 & 35

TEMA kurser 2020
- Pris 9.800 kr
V.12 Akademisk Ridkonst steg 1
V.15 Akademisk Ridkonst steg 1
V.18 Frihetsdressyr steg 2
V.19 AkademiskRidkonst steg 2
V.21 FD "två hästar tillsammans"
V.24 TTR2
V.36 Frihetsdressyr steg 3
V.37 Akademisk Ridkonst steg 3
V.41 Frihetsdressyr steg 4
V.42 Akademisk Ridkonst steg 4
V.47 Akademisk Ridkonst steg 2