Välkommen som Veckoelev - Vi ser fram emot att få träffa Dig!

Röd text = fullbokad vecka
Svart text = plats finns

Boka din plats boka@horse-vision.se

Förboka din plats
inför år -2021


4 elever per vecka.

Välj inriktning
Frihetsdressyr, Akademisk eller både FD o AR.

FD = Rebecca + Stinelo 
AR = Christofer + Stinelo
AR & FD = Cristofer + Rebecca 


Välj fritt av årets veckor
 måndag-fredag.

Rödmarkerat är fullbokat.
Jan: V. 1, 2, 3, 4 
Jan -1.500kr rabatt .

Februari: V. 5, 6, 8 

Mars; V.9, 10, 12

April. V.14, 15, 16, 17

Maj. V.18, 19, 20, 21

Juni. V. 22, 23, 24, 25, 26

Juli. V. 27, 30

Aug. V. 31, 33, 34

Sept. V. 35, 36, 37, 38 (AR) , 39

Okt. V. 40, 41, 42, 43

Nov. V. 45, 46, 47, 48

Dec. V. 49, 50, 52
Dec - 1.500kr rabatt 
 
7, 11, 13, 28, 29, 32, 44 & 51 = stängda veckor.

Ankomst söndag innan kl 20.00 eller måndag mellan
kl. 8.00-10.00

Pris; 7.800 kr / vecka

 

Rebecca & Christofer          Veckoelev 2020 - Pris 7.600 kr
V.1 1500 kr rabatt.
V.2 1500 kr rabatt.
V.3 1500 kr rabatt.
V.4 1500 kr rabatt.

V.5 1.500 kr i rabatt.
V.6                                                      
V.8                                        
V.9   
V.10

V.11                                            
V.13                                             
V.14                                             
V.16                                             
V.17                                             
V.23
V.24                                             
V.25 

V.29                                          
V.34                                             
V.38                                             
V.39                                             
V.40                                             
V.43                                             
V.45                                             
V.46 

V.48                                             
V.49                                             
V.50                                             
V.51

Stinelo & Therese                  Veckoelev 2020 - Pris 7.200 kr    V.1 1500 kr rabatt.                              
V.2 1500 kr rabatt                               
V.7
V.20 
V.28 

V.29     
V.30                                             
V.31 
V.32 
V.33                                             
V.44
V.53

TEMA kurser 2020
- Pris 9.800 kr
V.12 Akademisk Ridkonst steg 1
V.15 Akademisk Ridkonst steg 1
V.18 Frihetsdressyr steg 2
V.18 Akademisk Ridkonst
Stinelo och Christofer
V.19 AkademiskRidkonst steg 2

V.21 FD "två hästar tillsammans"
V.22 Akademisk Ridkonst
Stinelo och Christofer

V.24 TTR2
V.35 Akademisk Ridkonst
Stinelo och Christofer

V.36 Frihetsdressyr steg 3
V.37 Akademisk Ridkonst steg 3
V.41 Frihetsdressyr steg 4
V.42 Akademisk Ridkonst steg 4
V.47 Akademisk Ridkonst steg 2
V.42 Akademisk Ridkonst steg 4