Välkommen som Veckoelev - Vi ser fram emot att få träffa Dig!

Boka din plats boka@horse-vision.se

Förboka din plats
inför år -2021


Välj inriktning
Frihetsdressyr, Akademisk eller både FD o AR.

FD = Rebecca + Stinelo 
AR = Christofer + Stinelo
AR & FD = Cristofer + Rebecca 


Välj fritt av årets veckor
 måndag-fredag.

Rödmarkerat är fullbokat.
Jan: V. 1, 2, 3, 4 
Jan -1.500kr rabatt .

Februari: V. 5, 6, 8 

Mars; V.9, 10, 12

April. V.14, 15, 16, 17

Maj. V.18, 19, 20, 21

Juni. V. 22, 23, 24, 25, 26

Juli. V. 27, 30

Aug. V. 31, 33, 34

Sept. V. 35, 36, 37, 38 (AR) , 39

Okt. V. 40, 41, 42,

Nov. V. 44, 46, 47, 48

Dec. V. 49, 50, 52
Dec - 1.500kr rabatt 

Ankomst söndag innan kl 19.00 eller måndag mellan
kl. 8.00-.9.00

Pris; 7.800 kr / vecka

 

Veckoelev 2020
Rebecca & Christofer (R&C)

- Pris 7.600 kr
Stinelo & Christofer (S&C)
-
Pris 7.600 kr
Stinelo & Therese (S&T)
 
- Pris 7.200 kr
Dagelev - Pris 1.520 kr
Privatlektion- Pris 950 kr
Temakurser
- Pris 9.800 kr


Skriv till boka@horse-vision och förhör dig om det finns plats den vecka du önskar.
Är det fullbokat i dagsläget så sätter vi dig på kö.
Välkommen!

V.14 R&C   
V.15 Akademisk Ridkonst steg 1
V.16 R&C 
V.17 R&C                        
V 18 S&C
V.18 Frihetsdressyr steg 2
V.19 AkademiskRidkonst steg 2
V.20 R&C+S  
V.21 FD "två hästar tillsammans"   V.22 S&C                              
V.23 R&C         
V.24 TTR2
V.24 S&C                                   
V.25 R&C 
V.26 R&C
V.27 R&C
V.28 R&C+S
V.29 R&C+S                                   V.30 R&C+S
V.31 R&C+S
V.32 R&C+S
V.33 R&C+S
V.34 R&C 
V.35 R&C+S
V.36 Frihetsdressyr steg 3
V.37 Akademisk Ridkonst steg 3    
V.38 R&C                                          V.39 R&C                                         V.40 R&C   
V.41 Frihetsdressyr steg 4               V.42 Akademisk Ridkonst steg 4     V.43 R&C   
V.44 S&T                                         
V.45 R&C                                          V.46 R&C
V.47 Akademisk Ridkonst steg 2 
V.48 R&C                                          V.49 R&C                                          V.50 R&C                                       
V.51 R&C